dilluns, 19 d’abril del 2010

LES FAÇANES

Promunsa ens ha proporcionat imatges de com quedaran les façanes dels edficis un cop enllestides les obres.

Vistes de les façanes

RESUM DE LA REUNIÓ AMB L'AJUNTAMENT

La trobada amb l'alcalde, la regidora Anna Hernandez i el gerent de Promunsa, Enric Camats, va servir per parlar de diferents temes pendents i, sobretot, per evidenciar que estem tancant-ne alguns d'ells i que es continua treballant.

Aquí teniu un breu resum per temes:

Entregues
 • Els pisos s'entregaran a mida que es vagin acabant les obres de cada edifici. Cal tenir en compte que l'entrega de claus depèn de la llicència de 1a ocupació, que es dona quan els serveis bàsics (aigua, llum, gas, etc) estan disponibles (final de la 2a fase d'urbanització, juny-juliol). Ens han informat que tot segueix els ritmes i calendaris que ens han dit fins ara.
 • En el cas que Dragados es retardi molt més dels 19 mesos previstos en l'entrega de les obres a Promunsa l'Ajuntament serà el primer en demanar responsabilitats, judicials, si cal. Cal tenir en compte, però, que aquests terminis són molt flexibles i, per exemple, els dies de pluja no compten en aquests 19 mesos.
 • Si Promunsa també ens entrega els habitatges molt més enllà dels 26 mesos previstos (abril 2011) entendran que demanem responsabilitats per la via que creiem més oportuna.

Ajuts als habitatges de preu concertat

 • només poden optar-hi els habitatges que s'incloguin en el nou pla d'habitatge vigent des de finals del 2009. Aquests són els pisos de l'edifici T canviats de règim (de preu municipal a preu concertat). La resta dels pisos de preu concertat dels edificis A i B no poden acollir-s'hi perquè estan protegits amb el pla del 2007 però l'Ajuntament ha demanat que puguin acollir-se al nou pla i poder optar, també, als ajuts. En aquests moments s'està pendent de la resposta de la Generalitat.

Hipoteques

 • L'Ajuntament ens ha assegurat que si en el moment de concedir les hipoteques els bancs i les caixes ens posen pegues ens recolzaran en tot el que calgui i parlaran amb els directors de les sucursals per intercedir en favor nostre.
 • Els pisos que s'entreguin abans de l'1 de gener de 2011 no tindran cap problema en desgravar la hipoteca a la declaració de renda. Pels que s'entreguin més tard d'aquesta data s'ha aconseguit incorporar una disposició transitòria al projecte de Llei d'Economia Sostenible que manté la possibilitat de desgravar la hipoteca a la declaració de la renda fins i tot entregant les claus passat l'1 de gener de 2011.
 • Els adjudicataris de l'edifici T de preu municipal s'hauran de subrogar a una hipoteca ja contractada per Promunsa a un tipus d'interès d'Euribor + 0,80.

Accessos i transports

 • el vial d'accés que hi ha darrere la ITV està fet asfaltat.
 • L'Ajuntament afegirà al pressupost del 2011 el cost d'un autobús urbà per la zona del Mas Lluí i que ens portarà fins al centre de Sant Just. El recorregut encara està per definir però passarà pels principals punts d'interès (CAP, escola bressol, connexió amb altres transports). El temps de pas dependrà, precisament, de la llargada d'aquest recorregut.
 • S'ha demanat una reestructuració d'algunes línies interurbanes per cobrir la zona del Mas Lluí.

Equipaments

 • el desenvolupament dels equipaments i els transports anirà en paral·lel al desenvolupament del barri (les obres de la UGT i la Caixa han començat i els constructors privats han mostrat interès en iniciar-les).
 • L'Ajuntament proporcionarà una sala polivalent per a usos cívics, culturals i socials que, més endavant i depenent de l'ús que hi fem, es podrà veure ampliada.
 • L'Ajuntament té al cap que la nova escola que es construeixi a Sant Just sigui al Mas Lluí, però tot dependrà del ple desenvolupament i ocupació del barri i dels barems que marqui la Generalitat.
 • L'Ajuntament vol suplir la manca inicial d'equipaments amb un bon transport públic i uns bons accessos a la zona.

dilluns, 12 d’abril del 2010

CARTA DE PROMUNSA

Els adjudicataris dels edificis A i B han rebut de Promunsa una carta oferint la possibilitat de canviar el seu habitatge per un de l'edifici T degut al canvi de règim de protecció que ha patit l'edifici, passant de preu municipal a preu concertat.

Cal aclarir diferents punts que no s'especifiquen a la carta però que es van explicar als membres de la Comissió de seguiment:

 • l'IVA que apareix a la carta és del 8% però el que es gravarà serà del 7%, tal com ja es va comprometre a assumir Promunsa.
 • els acabats d'aquests pisos seran els de preu concertat i no els de preu municipal, mentenint les millores assumides per Promunsa de parquet i porta blindada. Els adjudicataris que ja ho eren de preu municipal mantindran les millores previstes als seus habitatges.

dissabte, 10 d’abril del 2010

NOTÍCIA AL WEB DE L'AJUNTAMENT I ENTREVISTA A L'ALCALDE

Aquest passat divendres 9 d'abril Ràdio Desvern ha entrevistat l'alcalde i una part de la conversa ha tractat sobre els pisos del Mas Lluí. Podeu veure la notícia al web de l'Ajuntament i escoltar l'entrevista (es parla dels nostres pisos a partir del minut 16, aproximadament). És interessant perquè parla de les desgravacions fiscals i dels terminis d'entrega.Els membres de la Comissió tenim prevista una reunió amb l'ajuntament i l'alcalde el proper dijous 15 d'abril per tractar aquests temes de les desgravacions a partir del gener del 2011, el procés d'entrega de claus, els transports i serveis de la zona i tots els temes que proposeu.