dimarts, 22 de desembre del 2009

AJUTS I SUBVENCIONS

Hem trobat a El Periòdico de Catalunya una notícia on diu que el Govern espanyol vol apujar l'IPREM mínim per poder acollir-se als ajuts i subvencions per a l'entrada de les vivendes de protecció oficial.

Després de les vacances de Nadal, passat Reis, que ens veurem amb Promunsa, preguntarem per la possibilitat que puguem gaudir d'alguna d'aquestes avantatges.

dimecres, 16 de desembre del 2009

REUNIONS AMB L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL MAS LLUÍ DE SANT FELIU I L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT JUST

Durant aquestes últimes setmanes hem mantingut trobades amb l’associació de veïns del Mas Lluí de Sant Feliu i l’associació de veïns de Sant Just. Amb totes dues hem pogut explicar la nostra situació i presentar les nostres demandes.

A Sant Feliu vam poder comprendre la modificació parcial del Pla General Metropolità que proposa l’Ajuntament de Sant Feliu i, segons el qual, es volen reduïr zones verdes de l’ampliació del Parc d’Europa i construir-hi un bloc de pisos a tocar de l’escola Martí i Pol (vegeu el plànol aquí).

Relacionat amb això els veïns de Sant Feliu ens van explicar que si s’aprova aquesta modificació es perdran terrenys per a la construcció d’equipaments i que, segons sembla, l’Ajuntament de Sant Feliu no té previst construir-ne cap.

Per part nostre volem demanar a l’Ajuntament de Sant Just si realment ha arribat a algun acord amb l’equip de Govern de Sant Feliu sobre el tema dels equipaments.

Podeu veure alguns dels plànols de la modificació del PGM de Sant Feliu:

Plànol 1 Plànol 2 Plànol 3

També vam tractar de transports i de la cimentera que, pel que sembla, es vol convertir en una incineradora de residus. Però per ara el projecte està aturat i sembla que no té una resolució senzilla ni ràpida.

Amb l’Associació de Veïns de Sant Just vam parlar sobre els transports, els equipaments i els accessos del nostre barri. Van entendre la nostra necessitat de disposar d’un transport públic de qualitat per quan comencem a viure-hi. Els va semblar bona idea i lògic i van comentar-nos que, en les seves negociacions amb l’Ajuntament, inclourien la proposta d’allargar el recorregut d’un Just Metro fins al Mas Llui.

També vam quedar entesos en mantenir una comunicació i unes relacions més fluides per poder coordinar-nos a l’hora de demanar coses a l’Ajuntament.

dimecres, 9 de desembre del 2009

DEDUCCIONS EN LES DECLARACIONS DE LA RENDA A PARTIR DE L’1 DE GENER DEL 2011

L’avantporjecte de Llei sostenible que va aprovar el Consell de Ministres i que el Govern vol presentar a les Corts espanyoles encara s’ha de negociar abans de la seva aprovació definitiva. És un projecte que afecta les deduccions per la compra de pisos. Per tant, siginifica que ens afectarà d’alguna manera.

La nostra intenció és reunir-nos amb Promunsa i l’Ajuntament després de les vacances de Nadal i intentar clarificar aquest aspecte de les deduccions en la declaració de l’IRPF per l’adquisició de la vivenda habitual i saber del cert si ens hi podem acollir tenint en compte les quantitats que, fins ara, hem abonat en concepte d’entrada.

L’article 133, que reproduïm parcialment a continuació, és el que es refereix a la deducció de l’IRPF per la compra de pisos. Nosaltres entenem que NO ES PODRAN DEDUIR A LA DECLARACIÓ DE LA RENDA AQUELLS PISOS ADQUIRITS A PARTIR DE L’1 DE GENER DEL 2011. PERÒ SÍ ELS QUE S’ADQUIREIXIN ABANS O SI TAMBÉ S’HAN ABONAT QUANTITATS PER A LA SEVA POSTERIOR ADQUISICIÓ. Es pot consultar el document complet de l’avanprojecte de llei clicant aquí.

MODIFICACIÓN DE LA DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN VIVIENDA HABITUAL

Régimen aplicable en relación a vivienda habitual adquirida con anterioridad a 1 de enero de 2011.

A los contribuyentes que hayan adquirido su vivienda habitual con anterioridad al 1 de enero de 2011 o satisfecho cantidades con anterioridad a dicha fecha para la construcción de la misma, se les mantiene la deducción del sistema actual (base máxima de deducción 9.040 euros anuales independientemente de su base imponible).

Asimismo, se mantiene el sistema actual respecto a las obras de rehabilitación o ampliación de vivienda habitual, siempre que se hayan satisfecho cantidades con anterioridad a 1 de enero de 2011 y las referidas obras estén terminadas antes del 1 de enero de 2015.

Régimen aplicable en relación a vivienda habitual adquirida a partir del 1 de enero de 2011.

Se elimina la deducción por inversión en vivienda habitual para los contribuyentes con base imponible superior a 24.107 euros.

Los contribuyentes con base imponible igual o inferior a 17.707 euros se podrán aplicar la deducción según la regulación actual (base máxima de deducción 9.040 euros anuales).

Los contribuyentes con base imponible comprendida entre 17.707 y 24.107 euros se aplicaran la deducción de forma gradual.