dissabte, 19 de març de 2011

Nota aclaratoria enviada por nuestros convecinos de la AVV MAS LLUÍ SANT FELIU

L'AVV de Mas Lluí expressa la seva sorpresa i malestar davant el comunicat aparegut en el vostre blog, dins l'apartat Circulacióhttp://illa2masllui.blogspot.com/2011/03/reunio-amb-el-cap-de-la-policia-local.html, en l'afirmació de que "Tots els sentits de circulació dels carrers han estat negociats amb l'ajuntament de Sant Feliu i amb l'Associació de Veïns del Mas Lluí de Sant Feliu.".L'Ajuntament de Sant Feliu ni el de Sant Just NO ens han demanat cap opinió sobre aquest tema, ni sobre qualsevol altre relatiu a la Urbanització de Mas Lluí de Sant Just.

L'AVV de Mas LLuí va celebrar una reunió a l'Ajuntament de Sant Just el dia 26/01/2011
, a nivell polític i tècnic, en la que vàrem plantejar, principalment, temes relatius a la urbanització prevista en la zona limítrof. A la mateixa reunió, va sortir el tema de la circulació i, llavors, el Cap de la Policia local ens va comunicar els acords ja haguts amb l'Ajuntament de Sant Feliu i als que vàrem fer alguna objecció com, per exemple, a la circulació rodada en el C/ Roses a las hores d'accés i sortida del col·legi.


Entenem que és necessari donar-ho a conèixer per a que quedi aclarida la situació i no s'utilitzi a l'AVV induint a l'engany.

Quedem a la seva disposició. Rebin una cordial salutació,

AVV Mas LLuí

Sant Feliu de Llobregat
http://avvmasllui.blogspot.com