dilluns, 6 de juliol del 2009

Comunicat de les JERC de Sant Just

Les JERC de Sant Just Desvern han editat l'últim número de "La Campana", el seu butlletí informatiu, on dediquen un espai al tema del Mas Lluí.

Denuncien el calvari que hem hagut de patir des de l'adjudicació dels habitatges, el pagament per avançat de l'entrada del 20% i el retard en l'inici de les obres.

Efectivament, el retard en l'inici de les obres (més de 6 mesos) ha resultat ser un calvari, en diferents aspectes, per a molts de nosaltres.

Ara bé, val a dir que hi ha una informació que no és del tot correcta: les obres JA s'han iniciat. De fet, l'acta de replanteig de les obres d'edificació està datada el dia 10 de febrer i la de urbanització de la zona ho està del dia 15 d'abril. Per tant, a hores d'ara LES OBRES SÍ QUE HAN COMENÇAT, contràriament al que s'afirma en aquest fulletó.

De tota manera, la Comissió vol agraïr públicament l'esforç de les JERC en denunciar una situació que nosaltres no ens hem cansat de fer durant aquest últim any. Agraïm qualsevol ajuda i qualsevol iniciativa que ens pugui ajudar a fer visible la situació de la nostra promoció d'habitatges i restem a disposició de qui necessiti qualsevol tipus d'informació sobre el Mas Lluí de Sant Just Devern.